logosaigonlabrb

TRAINING

     Nhằm hỗ trợ cho các bạn ngày càng hoàn thiện các kiến thức, kỹ năng chuyên môn và nâng cao năng suất làm việc. SaigonLab luôn tổ chức các lớp đào tạo để các bạn học tập, đồng thời cũng giúp các bạn rèn luyện kỹ năng chuyên môn.
     Đào tạo tại SaigonLay sẽ là quá trình học tập, rèn luyện giúp các bạn có thể hoàn thiện, nâng cao kỹ năng chuyên môn công việc và đảm bảo tính hiệu quả kiến thức đã học vào thực tế công việc. Nội dung đào tạo bao gồm toàn bộ hệ thống: tri thức, kỹ năng làm việc, quản lý thời gian, cách ứng xử, hành vi,…. Được đào tạo bài bản tất cả những nội dung này sẽ là tiền đề giúp các bạn phát triển trong công việc.
     Trước khi đào tạo SaigonLab sẽ phân tích yêu cầu đào tạo.
Xây dựng chương trình khung và các bài thực hành (LAB), bài tập tình huống.


     TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO
– Đào tạo trên nguyên tắc lấy học viên làm trung tâm.
– Xử lý tình huống thực tế, giải quyết trực tiếp các vấn đề Doanh nghiệp đang gặp phải.
– Trang bị những kiến thức, công cụ nhằm giúp học viên giải quyết vấn đề cách triệt để.
     SAU ĐÀO TẠO
Cuối khóa học, Saigon LAB sẽ tổng hợp báo cáo đánh giá tổng thể và đề xuất những giải pháp tối ưu để Doanh nghiệp ứng dụng vào thực tế.

Hãy liên hệ ngay với SaigonLab!!!!